Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1205-1207,
ul. Havlíčkova, Mladá Boleslav

sídlo: Havlíčkova 1205, Mladá Boleslav II

 

 

Aktuální sdělení                         

Platby vlastníků za byt od března 2018 o 4 Kč vyšší – SBD zvýšilo o inflaci poplatek za správu

 

 

Správa společenství vlastníků:

Informace:

Schůze:

 

 

 

Předseda společenství vlastníků:

Petr Šesták

Stanovy společenství vlastníků

Shromáždění vlastníků 5.4.2017
pozvánka a zápis

mailto:svj120512061207mb@gmail.com

Technická správa domu a důležitá čísla

Domovní řád    Opravy hrazené z FO

Shromáždění vlastníků 15.3.2016
pozvánka a zápis

Technická správa domu:

 

Přání příjemných Vánoc a všeho nejlepšího do nového roku 2018

Informativní schůzka 15.6.2015
pozvánka

Domovník vchodu 1205:

-

Výměna vodoměrů a měřičů spotřeby tepla v bytech

Shromáždění  vlastníků 24.2.2015 pozvánka a zápis

Domovník vchodu 1206:

Jan Stiebling

Použití čipových přívěsků při vstupu do domu

Informativní schůzka 1.12.2014
pozvánka a zápis

Domovník vchodu 1207:

Attila Török

Uzavření sušárny vchodu 1207 na dobu práce na nových domácích telefonech a elektronických vrátných
 v době od 25.7. do 18.8.2017

23.9.2014 Informace z ustavující schůze společenství vlastníků

 

 

Upřesněné termíny montáže nových domácích telefonů

23.9.2014  Zápis z 1. shromáždění SVJ

 

 

Odstávka teplé vody od neděle 2.7.2017 10:00 do úterý 11.7.2017 22:00

 

 

 

Montáž kabelových kanálů v patrech

 

 

 

Součinnost bydlících při instalaci nových domácích telefonů a výběr videotelefonu za příplatek

 

 

 

Vybraný dodavatel pro rekonstrukci domovní komunikace

 

 

 

Nabídky na rekonstrukci soustavy domovní komunikace – tabla zvonků a domácí telefony

 

 

 

Rekonstrukce přízemí vchodů našeho domu

 

 

 

Vyúčtování nákladů na byty a výroční zpráva účtárny (pro vlastníky)

 

 

 

Přání krásných Velikonoc 2017

 

 

 

Hospodaření společenství v roce 2016

 

 

 

Oprava rozvaděčů elektřiny společných prostor

 

 

 

Výběr dodavatele rekonstrukce přízemí domu

 

 

 

Umístění hasicích přístrojů ve sklepních prostorách domu na základě doporučení z revize požární bezpečnosti (2017-02-05)

 

 

 

Pozvání na schůzku obvodu č. 10 členů bytového družstva, nájemníků i vlastníků

 

 

Archiv položek Informace

Příjemné vánoce a zdraví v novém roce 2017

2016-12-21

Úklid ve vchodu 1206 zjišťuje od 1.1.2017 firma Týna

2016-12-18

Vyhodnocení nabídek na rekonstrukci přízemí vchodů domu

2016-12-13

Výběr dodavatele na rekonstrukcí přízemí vchodů

2016-11-19

Oznámení firmy Centrotherm o odstávce dodávky teplé vody 6.12.2016 – vylepeno na dveřích v přízemí

2016-12-01

Přechodné omezení počtu programů ve společné televizní anténě, přehled programů

2016-10-12

Oznámení o pravidelné odstávce dodávky tepla a teplé vody

2016-06-01

Doručení vyúčtování nákladů na byt za rok 2015

2016-04-26

Návrh úpravy přízemí domu

2016-04-16

Přání krásných Velikonoc 2016

2016-03-24

Hospodaření společenství v roce 2015, výhled 2016 - noticka

2016-03-17

Formulář plné moci pro zastupování vlastníka na shromáždění

2016-03-07

Příjemné Vánoce a dobrý rok 2016

2015-12-11

Výmalba obytných pater domu

2015-12-25

Výběr dodavatele pro výmalbu obytných pater našeho domu

2015-11-06

Obnovení podlah - harmonogram prací firmy Blanket

2015-08-31

Spuštění kamerového systému v přízemí – upozornění pro vstupující osoby

2015-08-30

Práce v domě – léto a podzim 2015

2015-07-19

Rozhodnutí mimo zasedání - výsledek

2015-07-19

Rozšíření zakázky - rozhodnutí mimo zasedání

2015-06-18

Vyhodnocení nabídek na obnovení plastových podlah

2015-08-06

Vyhodnocení nabídek na dohledový systém

2015-05-24

Hledáme stavební dohled pro obnovení plastových podlah

2015-08-06

Došlé nabídky na obnovení plastových podlah

2015-05-19

Výběr dodavatele plastových podlah – otevření nabídek

2015-05-11

Přehled nabídek na dohledový systém v přízemí našeho domu

2015-05-10

Hledáme zájemce o úklid ve vchodu 1206

2015-05-18

Odstávka teplé vody 5. – 7.6.2015

2015-05-18

Jednotný klíč pro přízemí 1205 a 1206

2015-05-18

Alarmy u strojoven výtahů

2015-05-14

Prosba o doporučení dodavatelů výměny podlahové krytiny obytných pater

2015-04-13

Příjemné Velikonoce 2015

2015-04-03

Pohodu o Vánocích a zdar v novém roce

2014-12-20

Zahájení práce na zateplení střechy

2014-08-08

Vzorové stanovy společenství

2014-06-19

Oznámení SBD o budoucím vzniku Společenství vlastníků jednotek

2014-06-19

Oznámení termínu kolaudace zateplení domu

2014-05-10

Upevnění satelitních antén po opravě fasády

2014-04-24

Informace k dláždění balkonů

2014-03-10

+ Cenová nabídka

2014-03-10

Přiřazení poštovních schránek 1205 1206 1207

2014-04-06

Řešení portálů domu do Havlíčkovy ulice

2014-03-02

Hledáme zájemce o úklid společných prostor

2014-02-24

Povinnosti vlastníků bytů podle nového OZ

2014-02-21

Zastavení přívodů vody

2014-02-10

Ukončení spolupráce s firmou Saxana

2014-02-05

Upozornění k výměně ventilů stoupaček

2014-01-21

Úklid v domě externí firmou

2014-01-11

Informace k zateplení domu leden 2014

2014-01-11

Informace k výskytu štěnic

2014-01-01

Máme rozestavěno o vánocích 2013

2013-12-17

Příprava opravy fasády

2013-08-12

Opatření k výskytu štěnic

2013-07-23

Výmalba přízemí

2013-07-02

 

Archiv položek schůze

Samospráva 299 SBD MB:

8.9.2014 pozvánka a zápis

14.7.2014 pozvánka a zápis

26.5.2014 pozvánka a zápis

17.2.2014  pozvánka a zápis

11.11.2013 pozvánka a zápis

14.10.2013 pozvánka a zápis

9.9.2013 pozvánka a zápis

28.4.2013 pozvánka a zápis

 

 

 

 

Edice 15.2.2018   Petr Šesták